Skip links

Kalite

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • ISO 9001:2015 sağlanabilir şartlarının yerine getirileceğini taahhüt etmek.
 • Üretimde katma değer artırıcı ileri entegrasyon yatırımları yapmak.
 • İnsan ve çevreye saygılı üretim ve atık yönetimi yapmak.
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği risklerini azaltmak.
 • Enerji ve doğal kaynakları korumak ve verimli kullanmak.
 • Sektörel kümelenme ve işbirliği çalışmalarına destek vermek.
 • Şeffaf yönetim anlayışı ile tüm paydaşlarımıza karşı güvenilir olmak.
 • Yasa ve mevzuatlara uygun çalışma taahhüt etmek.
 • Değişim odaklı vizyoner yönetim oluşturmak.
 • Müşteri memnuniyeti odaklı üretim yapmak.
 • Sürekli eğitim ile çalışan verimini ayırmak.
 • Tedarikçiler ile sağlam temelli işbirlikleri kurmak.
 • Sürekli iyileştirme ile süreç verimini artırmak.
 • Değişken pazar taleplerine karşı esnek üretim yapmak.
 • İhracatı arttırmak.
This website uses cookies to improve your web experience.