Skip links

HEAT TREATMENT

Talaşlı İmalat

Yılkar Döküm’ü kalitede iddialı kılan özelliklerden bir tanesi de ısıl işlemi gerekli tüm hallerde müşteri isteği aranmaksızın uygulamasıdır. Ürünlerde malzeme özellikleri göz önüne alınarak standartların ön gördüğü asgari teslim şartları üretimde sağlanır. 

Tavlama, yeniden kristalleştirme ve normalizasyon prosesleri ile parça karakteristik özelliklerine müdahale edilmektedir. Bu çerçevede pik döküm, sfero döküm, çelik dökümler için gerilim giderme tavı uygulanırken, homojen mikroyapıyı elde etmek için uygulanan ürünün karbon miktarına bağlı olarak belirlenen sıcaklık eğrileriyle ideal koşullar sağlanır. 

Yarı mamullerde veya kaynak gibi bölgesel ısıl işlem görmüş parçaların uygulama alanları üretimde ideal koşullara getirilmektedir. Böylelikle en ufak alanlarda dahi farklı taneli yapıların oluşmasına izin verilmez. Tane boyutları küçültülerek istenen mekanik özelikler sağlanmış olur. Böylelikle ürünler çalışma prensibinden uzaklaşmaz.

Normalizasyon sonrası gerekli hallerde temperleme hizmeti veya soğutmada kullanılan yağ havuzu, su havuzu ve sodyum-nitrat havuzu gibi seçeneklerle üründe aranan tüm özelliklerin eksiksiz karşılanması sağlanmaktadır. Uygulama boyunca her aşamada kalite kontrol prosesleri devreye girerek optimum şartlarda en iyi sonucun alınması hedeflenmektedir. Süreç içinde kullanılan pirometre, termokupl gibi ölçüm aletleri kalitenin korunması adına süreklilik arz etmektedir. 

İçinde bulunduğumuz tedarik zincirinde nitelikli ürünü maksimum verimle elde etmek için mühendislik çözümlerinden yararlanıyoruz. Ayrıca OSS Sourcing bünyesinde tüm üretim süreci şeffaf yönetim prensibi gereği izlenebilir, kontrol edilebilir ve sonuçları değerlendirmeye açık raporlamalarla sürdürülmektedir.

This website uses cookies to improve your web experience.