Skip links

WELDED CONSTRUCTION

Alüminyum Döküm (Non-Ferrous)

malat, geçmişten günümüze farklı yöntemler kullanılarak yapılan üretim sürecidir. Bu yöntemler talaşlı ve talaşsız (döküm) olmak üzere iki ana gruba ayrılır. İmalat yöntemlerinden bir diğeri olan welded construction ise üretimin birleştirici elemanıdır. Uygulanacak imalat yöntemi sektörel ihtiyaçlara göre belirlenir. OSS Sourcing imalat yöntemini belirleme aşamasında uzman mühendisliği, imalat aşamasında ise deneyim ve bilgiyi birleştiren mühendislik şirketidir. Welded construction uzmanlığın yansıtıldığı alanlardan bir tanesidir. 

Kaynak, ürünlere çeşitli yöntemler uygulanarak yapılır. Bu yöntemler malzemenin cinsine, sınıfına, karşılanması istenen özelliklere göre değişiklik gösterir.  Müşteri gereksinimlerini karşılayabilmek için işletme bünyesinde gazaltı kaynağı, elektrik ark kaynağı, oksi-asetilen kaynağı, argon kaynağı ve punta kaynağı çalışmalarına yer verilir. Bu yolla ana tedarik unsuru olan demir, çelik, paslanmaz çelik ve çelik alaşımı ürünlere biçim verilir.

Kullanılacak kaynak tekniği doğru sonucun alınmasında vazgeçilmez unsur olurken, uygulanacak kaynak tekniği için gerekli ekipmanların seçimi de önem arz etmektedir. Ürün kalitesine doğrudan etkisi olan seçimlerde teknolojiden yardım alınır. Bununla birlikte klasik yöntemlerin yanı sıra modern yöntemlere yer verilerek istenen kalite elde edilmektedir. 

This website uses cookies to improve your web experience.