Skip links

Tarım sanayi

Tarım sanayi

Tarım sektörünün tarihsel seyrine bakıldığında, küresel pazarın büyümesi dikkat çekicidir. Günümüzde birçok tarım teknolojisi varken bu teknolojileri değerlendirmek için birçok üretim yöntemi kullanılmaktadır. Bu alanda bütünü oluşturan her bileşen, işlevinde önemli bir rol oynamaktadır. Üretim kabiliyeti, etkin mühendislik çözümlerine dayanmaktadır.

Yılkar Döküm, verdiği mühendislik hizmeti ile bu alana kısa vadeli bir tedarik altyapısı sağlamaktadır. Tarım sektöründe katma değeri yüksek birçok parça kusursuz olarak üretilebilmektedir.

Çeşitli tarımsal ekipman ve ilgili bileşenler tek çatı altında üretilmekte ve gerekli malzemeler sağlanmaktadır. Üretim sürecinde elde edilen tüm sonuçlar belgelenir. Muayene sertifikaları, onaylanmış test yöntemlerine ve standartlara göre üretilmektedir.

This website uses cookies to improve your web experience.